Ogladasz strone z komputera o adresie IP : 54.158.152.212
"Żołnierze z betonu, żołnierze ze ¦l±ska" - artykuł opisuj±cy nasz± GRH w MXXw.
 W kolejnym numerze Militaria XX wieku  wydanie specjalne 6(34)/2013 znajdziecie artykuł na temat naszej GRH Kampfgruppe Hoffmeyer i GRH G.O. " ¦l±sk"

Co maj± ze sob± wspólnego żołnierze i beton ? Wydawało by się, że to co najmniej dziwne poł±czenie, ale... nie dla nas. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Grupa Operacyjna ¦l±sk i GRH Die Kampfgruppe Hoffmeyrto kilkadziesi±t osób zaangażowanych w odtwarzanie jednostek, które we wrze¶niu 1939 roku stanęły na przeciw siebie; Polacy, w schronach i pozycjach umocnionych Obszaru Warownego ¦l±sk, Niemcy atakuj±c miejsca, w których była szansa na przedarcie się przez polskie linie obrony....
Więcej na:

MilitariaXXw wydanie specjalne

Posted on 16 Dec 2013 by Stygion
Content Management Powered by CuteNewsUWAGA!

Działalnoś¶ć Die Kampfgruppe "Hoffmeyer" nie ma charakteru ideologicznego czy politycznego. Propagowanie w grupie jakichkolwiek ideologii jest zabronione i karane dyscyplinarnym wydaleniem z grupy. Potępiamy głoszenie wszelkich ideologii totalitarnych zgodnie z dyspozycjami artykułów Konstytucji i Kodeksu Karnego Rzeczpospolitej Polskiej.


34187