Drużyna piechoty w 1939 r.

Kriegsstärkenachweisung (KStN)

Żeby można było przedstawić w dalszej części jak zbudowana jest drużyna piechoty i gdzie jest jej miejsce, na wstępie należy wytłumaczyć czym jest KStN.

Czym takim jest w związku z tym ten cały KStN ? można powiedzieć że jest to tabelaryczne zestawienie określające dokładną organizacje, skład oraz zakładane uzbrojenie oddziału. W czasie wojny KStN był często zmieniany, tak by dostosować go do obecnie panujących realiów.

W związku z tym czy każda jednostka była skonstruowana dokładnie według określonego KStN, NIE mimo zamkniętych ram jest to jedynie teoretyczne założenie do którego powinna dążyć organizacja i skład konkretnej jednostki.

KStN’y podają liczbę mężczyzn, ich miejsce w oddziele, zadania w jednostce i uzbrojenie które powinni otrzymać na danym stanowisku. Dodatkowo określa typy pojazdów, przyczep itp. Czyli reasumując wszystko co potrzeba dowódcy oddziału, który składa zamówienie sprzętu na przykład u kwatermistrza czy wysyła zapotrzebowanie o uzupełnienie żołnierzy.

Die Gruppe

Drużyna piechoty jest najmniejszą jednostką organizacyjną w Dywizji. Wyższym elementem jest pluton piechoty „ZUG”, w którego skład wchodziły trzy „gruppen”. Nad plutonem w szczeblu organizacyjnym mamy Schutzekompanie, która składała się z trzech plutonów. Idąc dalej mamy batalion, nad nim pułk piechoty, aż do całej dywizji.

W tym jednak artykule skupimy się na najniższym szczeblu czyli drużynie, jej składzie, wyposażeniu i miejscu w całej organizacji.

1.09.1939 drużyny piechoty powinny być budowane na podstawie dwóch KStN’ów:

 • Schützenkompanie a (Reich) KStN 131a (R) (2.11.1937)
 • Schützenkompanie b (Reich) KStN 131b (R) (2.11.1937)

Różnica pomiędzy wymienionymi wyżej dokumentami była taka, iż w ramach KStN 131 b, w kompanii piechoty powinna znaleźć się drużyna lekkich granatników, oraz pluton ciężkich karabinów maszynowych, czego nie znajdziemy w pierwszym regulaminie.

Podział żołnierzy i sprzętu
W skład drużyny piechoty na podstawie KStN 131a i 131b wchodziło łącznie do 13 żołnierzy.  Dwóch Gruppenführer’ów, czworo l.M.G.-Schütze, oraz siedmioro Schütze.

Gruppenführer – Słowo to określa żołnierzy odpowiedzialnych za kierowanie i dowodzenie drużyna piechoty. W ramach drużyny przewidziane były dwa stanowiska dla Gruppenführer’a oraz Truppführer’a. Wymienieni wyżej żołnierze mogli być w stopniach Unterfeldwebel, Unteroffizier, Obergefreiter.

Mannschaft – słowo to określa szeregowego żołnierza, który mógł pełnić różne funkcje w drużynie takie jak strzelec MG, amunicyjny czy zwykły strzelec. Żołnierze określani jako Mannschaft mogli służyć w stopniach Gefreiter, Oberschütze, Schütze.

Skład drużyny i jej wyposażenie :

Schützengruppe (13 ludzi)

 • Gruppenführer – dowódca grupy,

Zakładane wyposażenie : Karabin 98 k, lornetka, mapnik, kompas, nożyce do drutu.

 • Gruppenführer/Truppführer – zastępca dowódcy,

Zakładane wyposażenie : Karabin 98 k, lornetka, mapnik, toporek, miarka.

 • M.G.-Trupp – Obsługa karabinu maszynowego Mg34
  • l.M.G.-Schütze 1,

Zakładane wyposażenie :M.G. 34, Pistolet 08, Klapphacke, pokrowiec na MG

  • l.M.G.-Schütze 2,

Zakładane wyposażenie: Pistolet 08, Laufschützer, 2 Tragegurte z Magazintaschen, Tragegurt dla M.G.

  • l.M.G.-Schütze 3,

Zakładane wyposażenie Karabin 98 k, 2 Tragegurte z Magazintaschen, Tragegurt dla M.G.

  • l.M.G.-Schütze 4,

Zakładane wyposażenie Pistolet 08, trójnóg dla M.G., 2 Tragegurte z Magazintaschen, Tragegurt dla M.G.

 • Schützentrupp
  • 7–9 Schützen, Kar. 98 k

Jest to podstawowy skład na szczeblu drużyny, idąc  organizacyjnie wyżej mamy coraz więcej elementów wchodzących  skład danej jednostki. Musimy pamiętać też, że jednostka to nie tylko, żołnierze frontowi, ale również dowództwo, zaplecze, tabory itd.

Aby to uzmysłowić na koniec przedstawiam skład KStN 131a .

 

źródło: wwiidaybyday.com

Opracowanie Maciej Wszelaki