Sygnały ręczne i za pomocą gwizdka

SYGNAŁY RĘKĄ

broń wysoko podniesiona nad głową
Wykryto nieprzyjaciela!
hełm podniesiony wysoko
Tutaj!
karabin pionowo nad głową
Teren sprawdzony, bezpieczny.
macha dłonią
Dowódcy oddziałów do mnie!
oba ramiona wyprostowane i wyciągnięte na boki
Zająć pozycje strzeleckie!
łopatka nad głową
Okopywać się!
ramię wyprostowane, następnie zgięte do piersi
Kryć się! Samoloty!
ramie wyprostowane, wykonuje koła
Grupować się!
ramię wysoko w górze i szybkim ruchem w dół
Stop! / Podczas postoju – Siadać!
ramię wysoko w górze, następnie wolno ku dołowi
Wolniej!
ramię wysoko, ruch w dół, wysunięte do przodu
Padnij!
ramię nad głową wykonuję koła
Przygotować się do następnego zadania!
ramię wysoko uniesione (przed dowódcę)
Uwaga! / (przez podległych) Zrozumiałem. Gotowy.
ramię wysoko w górze, następnie szybko w dół
Szybciej!
ramię wysoko z pozycji dalszej, ruch w stronę ciała
Formuj szyk marszowy!
ramię zgięte poruszone jeden raz w danym kierunku
(prawa ręka) – W prawo! / (lewa ręka) – W lewo!
ręce skrzyżowane na piersi
Karabiny w kozły!
ruch ramienia przed ciałem
Siadać!

Opracował Klaus na podstawie tłumaczenia kolegi Yuriego z
– www.dererstezug.com
– Reibert, Robert W. Der Dienstunterricht im Heere, E.S. Mittler & Sohn,
Berlin, 1940

wskazanie kierunku ręką
Tędy!

SYGNAŁY GWIZDKIEM

Aby utrzymać władzę nad oddziałami podczas zamieszania w czasie bitwy, niemieckie wojsko zaczęło
wykorzystywać dźwięk gwizdka jako sygnał.
Ustanowiono system sygnałów, które były zrozumiane nawet w czasie strzelania z broni palnej.

Poniżej umieszczone są sygnały, które używano podczas walki:

——- ciągły dźwięk                  ALARM
– – – 3 długie dźwięki                 ZBIÓRKA
– 1 DŁUGI DŹWIĘK              ATAK
– – 2 długie SYGNAŁY………………..WYCOFAĆ SIĘ
(sygnał był powtarzający się)
– * 1 długi i 1 krótki SYGNAŁ………..PRAWE SKRZYDŁO STAĆ
* – 1 KRÓKI I 1 DŁUGI SYGNAŁ…………LEWE SKRZYDŁO STAĆ
* * – 2 krótkie i 1 długi sygnał……….LEWE SKRZYDŁO DO PRZODU
– * * 1 długi i 2 krótkie sygnały………PRAWE SKRZYDŁO DO PRZODU
* * * * 4 krótkie sygnały……………….PRZEGRUPOWAĆ SIĘ
– * – 1 długi, 1 krótki, 1 długi sygnał…PRZYWOŁANIE DO DOWÓDCY

Opracowanie na podstawie: /www.dererstezug.com/