Czołganie

Czołganie

 

Czołganie jest najbezpieczniejszym i zarazem najwolniejszym sposobem pokonywania terenu. Bezpieczeństwo zapewnia zredukowanie sylwetki leżącego żołnierza do minimum, dzięki czemu przeciwnik ma utrudnioną obserwację i prowadzenie ognia. Strzelec wykonuje czynność czołgania się po komendzie „KRIECHEN!” (czołgać się). Dowódca może w komendzie „TIEFER KRIECHEN!” (Czołgaj się niżej) zaznaczyć że koniecznie jest niskie czołganie.

 

Czołganie niskie

Trzymając karabin w obu rękach poziomo przed głową zamkiem ku górze, strzelec opiera się o ziemię na zgiętych łokciach i końcach palców nóg. Posuwa się naprzód na łokciach, pomagając sobie końcami palców nóg. Cały tułów dotyka ziemi i unosi się tylko na tyle na ile jest to potrzebne do wykonania ruchu. Drugi sposób przewiduje utrzymywanie karabinu za pas przy bączku, pełzając utrzymując sylwetkę jak najniżej.

 

Czołganie wysokie

Trzymając karabin w dłoniach poziomo przed sobą, lub kładąc na przed ramionach poruszać się na kolanach i łokciach.Zachowując jednak w miarę niską sylwetkę.

 

Poruszanie się na kolanach

Jeżeli pozwala na to teren, strzelec może poruszać się na kolanach. Należy jednak utrzymywać maksymalnie niską sylwetkę. Karabin powieszony jest na szyji. Taki sposób poruszania się jest skryty a jednocześnie szybszy niż czołganie.

 

Czołganie transportowe – na boku

Używane do skrytego transportu rannych lub jakiegokoliwiek ładunku (duże skrzynie z amunicją, plecaki).
Ładunek przytrzymuje się prawą ręką, lewa spoczywa na ziemi i to na niej unosi się strzelec podczas czołgania. Główną siłę napędową stanowi prawa noga za pomocą której odpycha się strzelec. Sylwetka powinna być maksymalnie płaska i skryta. Jeżeli strzelec ma transportować rannego, siada on na lewej podkurczonej nodze strzelca. Transportujący łapie rannego prawą reką za pas. Podczas transposrtu należy pamiętać o zabraniu własnej broni.