Inf.Rgt. 49

.
IR49 (Infanterie Regiment Nr 49) Breslau

Infamterie Regiment 49 (49. Pułk Piechoty) sformowany został 1 października 1934 roku we Wrocławiu, początkowo nazwany jako „Infantry Regiment Breslau”. Rdzeń pułku tworzyli żołnierze III Batalionu 7 Pruskiego Pułku Piechoty (Breslau). Pułk przydzielono 15 października do 28 Górnośląskiej Dywizji Piechoty (28 Oberschleisien Infanterie Division). 1 października 1935 pułk otrzymał nazwę: „49 Pułk Piechoty” (w 1942 roku przemianowany na 49 Jäger-Regiment).

Zajęcie Czechosłowację „Kwiatowe wojny”

W marcu 1939 roku Pułk uczestniczył w operacji zajęcia Czechosłowacji. Pułk został przetransportowany do Grafschaft Glatz. Ponieważ Republika Czeska się poddała, 15 marca rozpoczęła się okupacja Czech. Przez 6 tygodni pułk pozostawał w Gegend von Pardubitz i Chrudim. Pułkownik von Rotkirch otrzymał polecenie szukania i rozbrajania Czeskich Sił Zbrojnych obecnych w swoim obszarze, 8 pułku Dragonów i Milicji.

Kampania Polska „Fall Weiss”

1 sierpnia 1939 roku Pułk został postawiony w stan gotowości bojowej oraz przetransportowany na południowy wschód od Gliwic w rejon Gross-Rauden.
31 sierpnia zajmował pozycję niedaleko wsi Bilchengrud (dzisiejsze Pilchowice).
1 września o godzinie 4:45 przekroczył granicę z Polską kierując się w kierunku na Wrzosy – Czerwionka – Orzesze – Gostyń. W drodze nie napotkał zorganizowanego oporu. Dopiero w rejonie wsi Gostyń dostał się pod ciężki ogień karabinów maszynowych i artylerii, gdzie do 3 września prowadził ciężkie walki z oddziałami Wojska Polskiego. Pewne sukcesy w boju odniosła Grupa bojowa mjr. Hoffmeyera.
Po wycofaniu się WP z rejonu OWŚ, Pułk otrzymał rozkaz, aby podjąć działania pościgowe, działając dalej w ramach 28 Dywizji, na ogólnym kierunku Kraków – Dunajec – Nida – San – Tomaszów Lubelski, podążając za zgrupowaniami Polskimi ze Śląska. W czasie pościgu Pułk prowadził ciężkie walki w rejonach przepraw przez Wisłę i San.
Ostatecznie w rejonie Tomaszowa Lubelskiego pod Narolem i Krasnobrodem walczył ze zgrupowaniem GO „Jagmin”, a następnie od 22 do 27 września uczestniczył w obronie Tomaszowa Lubelskiego przed atakami 1 DPLeg oraz 13 BP.
Po zakończonej Kampanii Wrześniowej otrzymał rozkaz obsadzenia linii demarkacyjnej.
Pod koniec listopada pułk wraz z całą dywizją przeniesiono do zachodnich Niemiec w rejon miejscowości Aachen, gdzie przeszedł reorganizację składu osobowego i uzupełnienia.

Fall Gelb

Kampania Francuska „Fall Gelb”

10 maja 1940 roku rozpoczęła się operacja mająca na celu opanowanie terenów północnej Francji, Belgi i Holandii. Pułk nacierał wraz z Grupą Armii „A” poprzez Ardeny w kierunku miejscowości Maubege, gdzie znajdowała się potężna twierdza.
Po zdobyciu twierdzy Pułk przyjął miano „Niebieskie Lwy z pod Maubege”, takie samo, które przyjął IR 49 w czasie pierwszej wojny światowej po zdobyciu tej samej twierdzy. W ostatnich dniach maja Pułk walczył nad rzeką Skaldą.

Kampania Francuska „Fall Rot”

Podczas tej operacji Pułk działał już w ramach Grupy „B”.
Początkowo Pułk toczył walki o przejście przez Sekwanę, a następnie prowadził walki pościgowe w kierunku na Tours, walcząc nad Loarą w rejonie miejscowości Amboise. Do końca maja 1941 roku Pułk przebywał na terenie Belgii północnej i Francji, pełniąc służbę ochronną i okupacyjną.

Kampania wschodnia „Barbarossa”

Pod koniec maja Pułk przeniesiono w rejon Suwałk, przygotowując się do uderzenia na Mińsk – Smoleńsk, mając działać w ramach 9 armii. 22 czerwca rozpoczęła się operacja przeciwko ZSSR. Pułk początkowo uczestniczył w walkach w rejonie Grodna, następnie prowadzi walczył nad Dźwiną, ostatecznie nacierając na Smoleńsk, gdzie toczył ciężkie walki o zdobycie miasta. W październiku 1941 r. brał udział w bitwie Moskiewskiej, staczając ciężkie walki w rejonie Briańska i Wiaźmy. W wyniku poniesionych strat i w celu reorganizacji Pułk przeniesiono do Francji, gdzie został przeformowany na Jäger-Regiment 49.