Inf.Rgt. 49

IR49 (Infanterie Regiment Nr 49) Breslau

Infamterie Regiment 49 (49. Pułk Piechoty) sformowany został 1 października 1934 roku we Wrocławiu, początkowo nazwany jako „Infantry Regiment Breslau”. Pułk przydzielono 15 października do 28 Górnośląskiej Dywizji Piechoty (28 Oberschleisien Infanterie Division), należącej do VIII Korpusu Armii (VIII KA), wówczas otrzymuje numer 49.

Zajęcie Czechosłowację „Kwiatowe wojny”

W marcu 1939 roku Pułk uczestniczył w operacji zajęcia Czechosłowacji, po jej zakończeniu przeniesiony został na kwatery do Wrocławia.
Fall Weiss

Kampania Polska „Fall Weiss”

1 sierpnia 1939 roku Pułk został postawiony w stan gotowości bojowej oraz przetransportowany na południowy wschód od Gliwic.
31 sierpnia zajmował pozycję niedaleko wsi Bilchengrud (dzisiejsze Pilchowice).
1 września o godzinie 4:45 przekroczył granicę z Polską kierując się w kierunku na Wrzosy – Czerwionka – Orzesze – Gostyń. W drodze nie napotkał zorganizowanego oporu. Dopiero w rejonie wsi Gostyń dostał się pod ciężki ogień karabinów maszynowych i artylerii, gdzie do 3 września prowadził ciężkie walki z oddziałami Wojska Polskiego. Pewne sukcesy w boju odniosła Grupa bojowa mjr. Hoffmeyera.
Po wycofaniu się WP z rejonu OWŚ, Pułk otrzymał rozkaz, aby podjąć działania pościgowe, działając dalej w ramach 28 Dywizji, na ogólnym kierunku Kraków – Dunajec – Nida – San – Tomaszów Lubelski, podążając za zgrupowaniami Polskimi ze Śląska. W czasie pościgu Pułk prowadził ciężkie walki w rejonach przepraw przez Wisłę i San.
Ostatecznie w rejonie Tomaszowa Lubelskiego pod Narolem i Krasnobrodem walczył ze zgrupowaniem GO „Jagmin”, a następnie od 22 do 27 września uczestniczył w obronie Tomaszowa Lubelskiego przed atakami 1 DPLeg oraz 13 BP.
Po zakończonej Kampanii Wrześniowej otrzymał rozkaz obsadzenia linii demarkacyjnej.
Pod koniec listopada pułk wraz z całą dywizją przeniesiono do zachodnich Niemiec w rejon miejscowości Aachen, gdzie przeszedł reorganizację składu osobowego i uzupełnienia.

Fall Gelb

Kampania Francuska „Fall Gelb”

10 maja 1940 roku rozpoczęła się operacja mająca na celu opanowanie terenów północnej Francji, Belgi i Holandii. Pułk nacierał wraz z Grupą Armii „A” poprzez Ardeny w kierunku miejscowości Maubege, gdzie znajdowała się potężna twierdza.
Po zdobyciu twierdzy Pułk przyjął miano „Niebieskie Lwy z pod Maubege”, takie samo, które przyjął IR 49 w czasie pierwszej wojny światowej po zdobyciu tej samej twierdzy. W ostatnich dniach maja Pułk walczył nad rzeką Skaldą.

Kampania Francuska „Fall Rot”

Podczas tej operacji Pułk działał już w ramach Grupy „B”.
Początkowo Pułk toczył walki o przejście przez Sekwanę, a następnie prowadził walki pościgowe w kierunku na Tours, walcząc nad Loarą w rejonie miejscowości Amboise. Do końca maja 1941 roku Pułk przebywał na terenie Belgii północnej i Francji, pełniąc służbę ochronną i okupacyjną.

Kampania wschodnia „Barbarossa”

Pod koniec maja Pułk przeniesiono w rejon Suwałk, przygotowując się do uderzenia na Mińsk – Smoleńsk, mając działać w ramach 9 armii. 22 czerwca rozpoczęła się operacja przeciwko ZSSR. Pułk początkowo uczestniczył w walkach w rejonie Grodna, następnie prowadzi walczył nad Dźwiną, ostatecznie nacierając na Smoleńsk, gdzie toczył ciężkie walki o zdobycie miasta. W październiku 1941 r. brał udział w bitwie Moskiewskiej, staczając ciężkie walki w rejonie Briańska i Wiaźmy. W wyniku poniesionych strat i w celu reorganizacji Pułk przeniesiono do Francji, gdzie został przeformowany na Jäger-Regiment 49.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide