O nas

Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Die Kampfgruppe Hoffmeyer”, którą dziś znamy pod tą nazwą, uzyskała ją dopiero w 2008 roku, natomiast zręby organizacji jaką jest obecnie powstały znacznie wcześniej.

W 2006 roku w Stowarzyszeniu „Pro Fortalicium” pojawili się pasjonaci związani z fortyfikacją i wojskiem niemieckim z okresu II Wojny Światowej. Było to na rękę władzom Stowarzyszenia, gdyż można było wykazać różnice pomiędzy Wojskiem Polskim a Wehrmachtem w 1939 roku. Zdecydowano się wówczas na zorganizowanie sekcji niemieckiej. Miała ona działać pod zwierzchnictwem GRH Grupa Operacyjna „Śląsk”.

              W związku z łatwym dostępem na rynku do licznych replik oraz oryginałów elementów umundurowania i wyposażenia potrzebnego do rekonstruowania żołnierza Wehrmachtu z 1939 roku w 2007 roku sekcja niemiecka zaczęła powiększać się o nowych członków.

Rok 2008 przyniósł zmiany w sekcji niemieckiej, jej członkowie powołali Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Die Kampffgruppe Hoffmeyer”. Grupa przyjęła nazwę od zgrupowania bojowego wehrmachtu walczącego w bitwie Wyrskiej w 1939 roku. Nowe władze grupy zmieniają jej profil działania ukierunkowując na odtworzenie maksymalnie zbliżone do historycznych realiów żołnierzy Wehrmachtu z okresu II Wojny Światowej, oraz wytyczają własny kierunek rozwoju GRH.

Działania nowego koordynatora Grupy doprowadzają na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Pro Fortalicium” w marcu 2009 roku do zmian zapisów
w statucie umożliwiających jednoczesne działanie większej ilości GRH w ramach Stowarzyszenia. Od tego momentu można uznać za formalne funkcjonowanie Grupy oraz coraz bardziej prężny jej rozwój.

          Istotnym dla działania naszej Grupy jest wierne odtworzenie barwy i broni niemieckich wojsk lądowych z okresu II wojny światowej, w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem. Wszyscy jesteśmy Polakami oraz znana jest nam historia Polski i świata. Jesteśmy świadomi tego jakich czynów dokonywał na ziemiach polskich okupant w czasie drugiej wojny światowej oraz że jego sylwetka jest źle kojarzona.

Jesteśmy aktorami i amatorami, badaczami oraz odkrywcami wydarzeń o których zwykli ludzie nie słyszeli.

Jeśli czytelniku wiesz, że tego właśnie szukasz i chcesz w tym również uczestniczyć to dobrze trafiłeś. Dołącz do nas, a zaczniesz uczyć siebie i innych historii poprzez uczestniczenie w niej.