O Nas słów kilka

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Die Kampfgruppe Hoffmeyer”

 

              W 2006 roku w Stowarzyszeniu „Pro Fortalicium” pojawili się pasjonaci zainteresowani fortyfikacją i wojskiem niemieckim z okresu II Wojny Światowej. Było to na rękę władzom Stowarzyszenia, gdyż można było wykazać różnice pomiędzy Wojskiem Polskim a Wehrmachtem w 1939 roku w trakcie różnych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie. Zdecydowano się wówczas na zorganizowanie sekcji niemieckiej. Miała ona działać pod zwierzchnictwem G.R.H. Grupa Operacyjna „Śląsk”.

              W związku z łatwym dostępem na rynku do licznych replik oraz oryginałów elementów umundurowania i wyposażenia potrzebnego do rekonstruowania żołnierza Wehrmachtu z 1939 roku w 2007 roku sekcja niemiecka zaczęła powiększać się o nowych członków.

              Rok 2008 przyniósł zmiany w sekcji niemieckiej, jej członkowie powołali Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Die Kampffgruppe Hoffmeyer”. Grupa przyjęła nazwę od zgrupowania bojowego Wehrmachtu walczącego w bitwie Wyrskiej w 1939 roku. Nowe władze grupy zmieniają jej profil działania ukierunkowując na odtworzenie maksymalnie zbliżone do historycznych realiów żołnierzy Wehrmachtu z okresu II Wojny Światowej, oraz wytyczają własny kierunek rozwoju GRH.

              Działania nowego koordynatora Grupy doprowadzają na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Pro Fortalicium” w marcu 2009 roku do zmian zapisów w statucie umożliwiających jednoczesne działanie większej ilości GRH w ramach Stowarzyszenia. Od tego momentu można uznać za formalne funkcjonowanie Grupy oraz coraz bardziej prężny jej rozwój.
W tej formie Grupa działa aż do 2017 roku, kiedy na zebraniu założycielskim zostaje powołane Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Die Kampfgruppe Hoffmeyer”

              Istotnym dla działania naszego Stowarzyszenia jest wierne odtworzenie barwy i broni niemieckich wojsk lądowych z okresu II wojny światowej, w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem. Jednak nie tylko odtwarzamy Wehrmacht, często bierzemy udział w rekonstrukcjach odgrywając Powstańców Śląskich lub żołnierzy AK czy NSZ.

              Wszyscy jesteśmy Polakami oraz znana jest nam historia Polski i świata. Jesteśmy świadomi tego jakich czynów dokonywał na ziemiach polskich okupant w czasie drugiej wojny światowej oraz że jego sylwetka jest źle kojarzona. Jednak czujemy, że jesteśmy aktorami, badaczami oraz odkrywcami wydarzeń o których zwykli ludzie nie słyszeli.

              Jeśli czytelniku wiesz, że tego właśnie szukasz i chcesz w tym również uczestniczyć to dobrze trafiłeś. Dołącz do nas, a zaczniesz uczyć siebie i innych historii poprzez uczestniczenie w niej.