O Nas słów kilka

 

Początki tego, co obecnie możemy nazwać Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej datuje się na lata 2005-2007. Wówczas kilku członków Stowarzyszenia „Pro Fortalicium” zdecydowało się zakupić mundur Wehrmachtu, aby móc pokazać jak różnił się on od tego co posiadali żołnierze Wojska Polskiego. W tamtym okresie osoby te działały jako wydzielona sekcja Grupy Rekonstrukcji Historycznej „G.O. Śląsk”, co stwarzało wiele problemów natury logistycznej związanych z różnego rodzaju imprezami kulturalnymi.

Latem 2008 roku podjęto decyzję o odłączeniu się od GRH „G.O. Śląsk” i utworzeniu całkowicie niezależnej grupy. Podczas pierwszych miesięcy naszej działalności mogliśmy zebrać nowe doświadczenia, informacje, ekwipunek oraz przyjąć nowe osoby.
W międzyczasie nasz nieformalny status stał się bardziej oficjalny. Nasza Grupa została oficjalnie zatwierdzona na walnym zebraniu Stowarzyszenia „Pro Fortalicium”. Zawiązano wtedy G.R.H. pod nazwą „Die Kampfgruppe Hoffmeyer” – z nieoficjalnym statutem i nowym koordynatorem. W tym stanie funkcjonowaliśmy do roku 2017, jednak dalszy rozwój Grupy oraz dotychczasowe problemy natury logistycznej i finansowej wymusiły na nas uzyskanie osobowości prawnej.

Dnia 22 maja 2017 roku Grupa uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i stała się oficjalnym, niezależnym stowarzyszeniem rejestrowym. Działania członków Stowarzyszenia skupiają się na wystawieniu podczas rekonstrukcji historycznych pełnej drużyny piechoty Wehrmachtu należącej do 49 Pułku Piechoty z 1939 roku, oraz jego następcy z późniejszych lat drugiej wojny światowej – Jager Regiment 49. Ponadto prowadzimy badania archiwalne, oraz przeprowadzamy lekcje w szkołach i muzeach. W ciągu naszej działalności jako Stowarzyszenia nawiązaliśmy współpracę z organizacjami kulturalnymi oraz szkołami, a poprzez Stowarzyszenie Pro Fortalicium współpracujemy też z Instytutem Pamięci Narodowej oraz wieloma gminami i organizacjami. Dysponujemy między innymi oryginalną monografią 49 Pułku Piechoty, oraz wieloma innymi materiałami historycznymi.

Istotnym dla działania naszego Stowarzyszenia jest wierne odtwarzanie barwy i broni niemieckich wojsk lądowych z okresu II Wojny Światowej w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem. Wszyscy jesteśmy Polakami oraz znana jest nam historia Polski i świata. Jesteśmy świadomi tego jakich zbrodniczych czynów dokonywał na ziemiach polskich okupant niemiecki w czasie drugiej wojny światowej oraz tego, że jego sylwetka jest źle kojarzona. Stanowczo potępiamy głoszenie wszelkich zbrodniczych ideologii totalitarnych i w naszych szeregach nigdy nie było i nie ma miejsca dla osób przejawiających niezdrową fascynację owymi ideologiami.
Jesteśmy aktorami – amatorami, a mundury te, które są tak źle kojarzone zakładamy wyłącznie na czas imprez historycznych i prezentacji w szkołach oraz muzeach.

Jeśli, drogi czytelniku wiesz, że tego właśnie szukasz to dobrze trafiłeś. Dołącz do nas, a zaczniesz uczyć siebie i innych historii poprzez uczestniczenie w niej.